Tobit

Woonzorggroep GVO vroeg mij om een concept, format en de concrete uitwerking van een speldoos die 24 grote en kleine levensvragen bevat. Deze worden door de zorgverleners gesteld aan de ouderen/bewoners met als doel de betrokkenheid tussen beiden te verhogen. Er werden 10 illustraties gemaakt die verschillende levensthematieken behandelen, zoals: passie, ambitie, geloof, waarden, … Het geheel werd verpakt in een doos die zijn vorm ontleent aan die van een klassiek kaartspel.